top of page

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

1–3 MARCA

ZAKOPANE 2024

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Mediasplit Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Pl. Bernardyński 2 (dalej „Mediasplit”, „Spółka”, „Organizator”) m.in. organizator Wydarzenia (dalej Zjazd Rynku Reklamy).

Czy Twoje dane są bezpieczne?

Twoje dane Spółka pozyskuje poprzez:

 • dobrowolne wypełnienie formularza znajdującego się na stronie www.zjazdrynkureklamy.pl

 • dobrowolne podanie danych kontaktowych bezpośrednio do organizatorów

 • dobrowolne podanie danych kontaktowych za pośrednictwem mediów społecznościowych wydarzenia

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZJAZDU RYNKU REKLAMY 2024

Skąd mamy Twoje dane?

Wszystkie dane są bezpieczne, Spółka stosuje: automatyczne aktualizacje oprogramowania serwerowego oraz szyfrowane połączenie z siecią internet (SSL).

Jaki jest cel przetwarzania Twoich danych osobowych przez „Mediasplit”?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ są one niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia dokonania zakupu akredytacji na Wydarzenie;

 • obsługi problemów technicznych

 • obsługi korespondencji, którą do nas kierujesz;

 • kontaktów w celach związanych z udziałem w Wydarzeniu oraz udziałem w zawodach sportowych

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu „Mediasplit Sp. z o.o.”, którym jest:

 • dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami,

 • prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego związanego z promocją wydarzeń organizowanych przez Spółkę,

 • kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail, SMS oraz telefon;

 • obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności osobom odpowiedzialnym za obsługę klienta oraz przez maila lub formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

 • organizacja programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych;

 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczeń.

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział; Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie poprzez informację o wycofaniu zgody przesłanej na adres kontakt@mediasplit.pl . Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, dopóki nie wycofasz zgody i dopóki nie jest to sprzeczne z innymi przepisami prawa.

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą lub firmą, którą reprezentujesz, a tym samym świadczyć Ci usługę:

 • adres e-mail;

 • zwisko;imię, na

 • telefon;

 • my, którą reprezentujesz lub Twój adres zamieszkania;dane fir

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Komu udostępniamy przekazane dane osobowe?

Twoje niezbędne dane osobowe udostępniamy: dostawcom usług zakwaterowania, ubezpieczycielom, firmie
księgowej oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możemy przekazać
Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 

 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

 • statystycznych i archiwizacyjnych,

 • marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu 
  wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród.

Pliki cookies

 1. Serwis automatycznie zbiera informacje poprzez pliki cookies, brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza ich akceptację.

 2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

 3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

 4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

  • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

 5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

 6. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;

  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;

  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 8. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

 9. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim.

bottom of page